越南63个省的中文名称Tên ti?ng Trung c?a 63 t?nh TPVN

时间:2019-09-03 08:40:02 来源:中国紧固件网 当前位置:www.yabovip15.com > 微博 > 手机阅读
越南63个省的中文名称Tên ti?ng Trung c?a 63 t?nh TPVN

Ti?ng TrungPhiên amTi?ng Vi?t

河内市Hénèi shì Thành ph? Hà N?i

海防市Hǎifáng shì Thành ph? H?i Phòng

北宁省Běiníng shěng T?nh B?c Ninh

北江省Běijiāng shěng T?nh B?c Giang

河西省Héxī shěng T?nh Hà Tay

北干省Běi gàn shěng T?nh B?c K?n

谅山省Liàng shān shěng T?nh L?ng S?n

高平省Gāopíng shěng T?nh Cao B?ng

河江省Héjiāng shěng T?nh Hà Giang

老街省Lǎo jiē shěng T?nh Lào Cai

越南63个省的中文名称Tên ti?ng Trung c?a 63 t?nh TPVN

莱州省Láizhōu shěng T?nh Lai Chau

宣光省Xuānguāng shěng T?nh Tuyên Quang

安沛省ān pèi shěng T?nh Yên Bái

太原省Tàiyuán shěng T?nh Thái Nguyên

富寿省Fù shòu shěngT?nh Phú Th?

山罗省Shān luō shěngT?nh S?n La

永福省Yǒngfú shěng T?nh V?nh Phúc

广宁省Guǎng níng shěng T?nh Qu?ng Ninh

海阳省Hǎi yáng shěng T?nh H?i D??ng

兴安省Xìng’ān shěng T?nh H?ng Yên

和平省Hépíng shěng T?nh Hòa Bình

河南省Hénán shěng T?nh Hà Nam

太平省Tàipíng shěng T?nh Thái Bình

宁平省Níng píng shěng T?nh Ninh Bình

南定省Nán dìng xǐng T?nh Nam ??nh

清化省Qīng huà shěngT?nh Thanh Hóa

义安省Yì ān shěng T?nh Ngh? An

河静省Hé jìng shěng T?nh Hà T?nh

广平省Guǎng píng shěng T?nh Qu?ng Bình

广治省Guǎng zhì shěng T?nh Qu?ng Tr?

越南63个省的中文名称Tên ti?ng Trung c?a 63 t?nh TPVN

岘港市Xiàn gǎng shìThành ph? ?à N?ng

胡志明市Húzhìmíng shì Thành ph? H? Chí Minh

顺化省Shùn huà shěng T?nh Th?a Thiên Hu?

广南省Guǎng nán shěng T?nh Qu?ng Nam

广义省Guǎngyì shěng T?nh Qu?ng Ng?i

昆嵩省Kūn sōng shěngT?nh Kon Tum

平定省Píngdìng xǐng T?nh Bình ??nh

嘉莱省Jiā lái shěng T?nh Gia Lai

富安省Fù’ān shěng T?nh Phú Yên

多乐省Duō lè shěng T?nh ??k L?k

得农省De nóng shěng T?nh ??k N?ng

庆和省Qìng hé shěng T?nh Khánh Hòa

宁顺省Níng shùn shěng T?nh Ninh Thu?n

林同省Lín tóngshěng T?nh Lam ??ng

平福省Píngfú shěng T?nh Bình Ph??c

平顺省Píngshùn shěng T?nh Bình Thu?n

同奈省Tóng nài shěng T?nh ??ng Nai

西宁省Xiníng shěng T?nh Tay Ninh

平阳省Píngyáng shěng T?nh Bình D??ng

巴地头顿省Ba dìtóu dùn shěng T?nh Bà R?a V?ng Tàu

隆安省Lóng’ān shěng T?nh Long An

同塔省Tóng tǎ shěng T?nh ??ng Tháp

前江省Qián jiāng shěng T?nh Ti?n Giang

安江省ānjiāng shěng T?nh An Giang

坚江省Jiān jiāng shěng T?nh Kiên Giang

永龙省Yǒng lóng shěng T?nh V?nh Long

槟椥省Bīn zhī shěng T?nh B?n Tre

茶荣省Chá róng shěng T?nh Trà Vinh

芹苴省Qín jū shěng T?nh C?n Th?

后江省Hòu jiāng shěng T?nh H?u Giang

溯庄省Sù zhuāng shěng T?nh Sóc Tr?ng

薄辽省Báo liáo shěng T?nh B?c Liêu

金瓯省Jīn’ōu shěng T?nh Cà Mau

相关文章:

微博本月排行

微博精选